Oświadczenie w związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli ws. Sierra Gorda

 

W związku z informacjami na temat raportu NIK ws. inwestycji KGHM w Sierra Gorda, podanymi przez media 11 marca br.

Wstęp:

1. KGHM było jedyną dużą firmą na świecie w tej branży, która nie posiadała zdywersyfikowanych złóż. Chile to miejsce, gdzie znajduje się najwięcej światowych złóż miedzi.

2. Sierra Gorda ma strategiczne znaczenie dla KGHM, m.in.: zabezpiecza przyszłe zyski, poszerza dostęp do zasobów, buduje wartość dla akcjonariuszy, wzmacnia pozycję firmy na globalnym rynku.

3. Zakup QuadraFNX miał charakter decyzji strategicznej o budowie drugiej górniczej nogi biznesu za granicą ze względu na to, że obecna eksploatacja złóż jest coraz bardziej wymagająca i kosztowna.

4. Zakup Quadry sprawił, że KGHM stał się jedną z niewielu polskich firm globalnych, a także zapewnił spółce stabilne perspektywy rozwoju na co najmniej 20 lat, co bez wątpienia nie byłoby możliwe w oparciu o złoża zlokalizowane w Polsce.

Odpowiedź na doniesienia medialne o wynikach raportu NIK w sprawie inwestycji w Sierra Gorda:

1. Cytat:  „Wśród nieprawidłowości Izba wymieniła wnioskowanie przez zarząd i udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą KGHM na zakup aktywów Quadra FNX za ponad 9 mld zł, pomimo że w strategii KGHM wskazywano, że na projekty zasobowe przeznaczona zostanie kwota rzędu 5 mld zł.”

• Strategia ta powstała w czasie kryzysu gospodarczego, późniejszy wzrost cen metali zmienił wycenę wszystkich aktywów górniczych, a także przychody i zyski KGHM, a proporcjonalnie z tym zdolności finansowe do przejmowania określonych aktywów złożowych.

• Rada Nadzorcza, która przyjmowała strategię, wyraziła również zgodę na tę transakcje, co stanowiło aktualizację strategii.

2. Cytat: „Zarząd KGHM we wniosku do rady nadzorczej przedstawił wyniki wycen aktywów Quadra FNX w części dot. SG w sposób nieodpowiadający rzeczywistości i wprowadzający w błąd członków RN.”

• Cały proces nabycia przeprowadzany był przez kilka miesięcy. Wyceny całej Spółki przygotowywały co najmniej 3 niezależne podmioty, które miały możliwość i prezentowały swoje prace również RN.

• Każde aktywo, które wchodziło w skład tej transakcji, w tym Sierra Gorda, było przedmiotem wycen oddzielnie: dwóch globalnych banków  inwestycyjnych, zespołu KGHM wraz z zespołem McKinsey & Company Poland Sp. z o.o..Spółka posiada odpowiednią dokumentację wewnętrzną na temat tych wycen.

3. Cytat: „Straty spółki zarządzającej kopalnią w Chile NIK oszacowała na około 19,6 mld zł”.

• Po pierwsze, zawiązana została rezerwa na wartość aktywów spółki utworzona w poprzednich latach (około 11 mld złotych), która z natury jest bardzo zmienna i wraz ze wzrostem cen metali oraz polepszaniem się sytuacji firmy powinna zostać odwrócona.

• Po drugie, kopalnia w dużej mierze finansowana była pożyczkami od KGHM oraz japońskiego wspólnika Sumitomo (45% udziałów w SG), które są oprocentowane, a naliczone odsetki formalnie wpływają negatywnie na wynik Spółki. Na koniec września 2018r. to kwota około 5,5 mld zł.

• Po trzecie, nie można stwierdzać straty na inwestycji w kopalnie, która będzie przynosić przychody przez następne 25 lat, na podstawie 3 pierwszych lat działania.

Odpowiedzi będą aktualizowane na bieżąco.

Autor: Herbert Wirth

e-mail:  instytutsurowcow@gmail.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *